Bağlantılar

Ulusalüstü Örgütler

http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.coe.int/
http://www.oas.org/en/default.asp
http://www.achpr.org/
http://www.echr.coe.int/echr/

Hükümetler Dışı Örgütler

http://www.amnesty.org/
http://www.hrw.org/
http://www.article19.org/
http://www.hyd.org.tr/
http://www.tihv.org.tr/
http://www.cpj.org.tr/
United Nations, Related Organizations and Courts Birleşmiş Milletler, İlgili Örgütler ve Mahkemeler
United Nations Home Page Birleşmiş Milletler Ana Sayfası
United Nations Treaty Database Birleşmiş Milletler Antlaşmaları Bilgi Bankası
United Nations Economic and Social Council Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey
United Nations Children's Fund Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
UN High Commission for Refugees Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)
United Nations High Commissioner for Human Rights Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCR)
Committee on the Elimination of Discrimination against Women Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi (CEDAW)
International Labour Organization Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
World Health Organization Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
International Court Of Justice Uluslararası Adalet Divanı
International Criminal Court Uluslararası Ceza Mahkemesi
International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi
International Criminal Tribunal For Rwanda Ruanda İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi
EUROPE - AVRUPA
Council of Europe Avrupa Konseyi
Commissioner of Human Rights İnsan Haklar Komiserliği
Council of Europe Anti-Torture Committee Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi
European Court of Human Rights Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
European Union Avrupa Birliği
European Court of Justice Avrupa Adalet Divanı
AMERICA - AMERİKA
Organization of American States Amerikan Devletleri Örgütü
Inter-American Commission onHuman Rights Amerikan İnsan Hakları Komisyonu
Inter-American Court of Human Rights Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi
AFRICA - AFRİKA
African Union Afrika Birliği
African Commission on Human and Peoples' Rights Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu
 African Court on Human and Peoples' Rights Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi