Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sempozyum

bg8

İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları  Hukuku Araştırma ve Uygulama  Merkezi'nin düzenlediği ve İstanbul  Barosu, Castilla La Mancha  Üniversitesi ve Ölüm Cezasına Karşı  Uluslararası Akademisyenler  (REPECAP) Örgütü'nün  katılımıyla gerçekleşen “Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sempozyum” 6-7 Temmuz 2010 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Doktora Salonunda yapıldı. olmc1 Sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Semih Gemalmaz, Sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.   2004 yılında yapılan yasal düzenlemelerle Türkiye’de ölüm cezasının kaldırıldığını belirten Gemalmaz, bu Sempozyumun İstanbul’da yapılmasıyla Türkiye’nin çevresinde bulunan ve ölüm cezasını haklı gören ülkelere de bir mesaj verilmek istendiğini bildirdi.   olmc2 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer de,  Türkiye’nin bir zamanlar uluslararası  platformlarda ölüm cezası ve  sistematik işkence konusunda  eleştirildiğini, ölüm cezasının  kaldırıldığını, sistematik işkencenin de  ceza kanunlarımızda yapılan  değişikliklerle önlenmeye çalışıldığını  söyledi.   olmc3İstanbul Barosu Başkanı Av.  Muammer Aydın da açılışta  yaptığı konuşmada, Türkiye’de  ölüm cezasının kaldırılması ve  sistematik işkencenin önlenmeye  çalışılmasına rağmen, bugün  yandaş yargı yaratma çabaları ve  açılan siyasi davalarla suçunun  ne  olduğunu öğrenemeden ölen  tutukluların bulunduğunu,  tutukluluk halinin cezaya  dönüştüğünü, işkence yöntemlerinin de değiştirildiğini söyledi.   Ülkemizde de ölüm cezalarının uzun süre varlığını korumasına karşın yaklaşık otuz yıldır uygulanmadığını hatırlatan Aydın, “Bildiğimiz üzere çağdaş ceza hukukunun getirdiği bakış açısında cezaların telafi edilebilir olması en temel özelliklerden biridir. Ölüm cezalarının telafi edilebilirlik özelliğinin bulunmaması bu cezanın yeryüzünden kaldırılmasını pozitif hukuk açısından da gerekli kılar” dedi.   olmc4 İspanya İnsani ve Sosyal İşler  Büyükelçisi Rafael Valle Garagorri de  konuşmasında, ölüm cezasına karşı  uluslararası bir komisyon kurulmasına  yönelik çabalarhakkında bilgi verdi.   Garagorri, statü çalışmaları devam eden K omisyonun 15 üyeden oluştuğunu,  komisyonda Türk temsilcisinin de bulunduğunu ve komisyonun 2050 yılına kadar dünyada ölüm cezasının kaldırılmasını hedefleyen çalışmalar yapacağını bildirdi.   Dört oturum halinde gerçekleştirilen Sempozyumda yerli ve yabancı bilim adamları bildiriler sundular.   İlk oturumu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer yönetti. Bu oturumda, İspanya’dan Castilla La Mancha Üniversitesinden Prof. Dr. Luis Arroyo “Ölüm Cezasının Kayıtlanmasına Yönelik REPECAP çalışmaları”, İrlanda Ulusal Üniversitesi Galway İrlanda İnsan Hakları Merkezi Müdürü Prof. Dr. William Schabas “Ölüm Cezasının Kayıtlanması ve Kaldırılmasına Yönelik Uluslararası Eğilimler” konusunda bildiri sundu. olmc5   Sempozyumun ikinci oturumunu Castilla La Mancha Üniversitesinden Prof. Dr. Luis Arroyo yönetti. Bu oturumda, ABD Rutgers Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Roger S. Clark “Amerikan Hukuk Enstitüsü ve Ölüm Cezası”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Semih Gemalmaz “Yaşamın Geçici Önlem Kararıyla Korunması” konulu sunum yaptı.   olmc6   Sempozyumun öğleden sonraki üçüncü oturumunu İstanbul Barosu Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak yönetti. Bu oturumda, İtalya’dan Collage de France’da araştırmacı ve Napoli II. Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stefano Manacorda “Savaş Suçlarında Ölüm Cezası: AİHM’nin Öğrettikleri”, Castilla La Mancha Üniversitesinden Prof. Dr. Antonio Munoz Aunion “Uluslararası Yargısal İşbirliği: Devletlerin Ülke Dışında Görevlendirilen Askerleri ve Ölüm Cezasına Karşı Mücadele” konusunu ele aldı.   olmc7   Sempozyumun ikinci günü olan 7 Temmuz 2010 Çarşamba sabahı yapılan dördüncü oturumunu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Semih Gemalmaz yönetti. Bu oturumda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı “Türkiye’de Ölüm Cezasının Kaldırılma Süreci”, Güney Kore Chongju Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Byung-Sun Cho “Güney Kore, Tayvan, Japonya ve Çin’de Ölüm Cezası”, Gürcistan’ın Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Giorgi Asatiani “Eski Doğu Bloku Ülkelerinde ve Gürcistan’da Ölüm Cezası Meselesi” konusunu irdeledi.   olmc8   Sempozyum, bu oturumdan sonra yapılan genel tartışmayla sona erdi. Sempozyum Programı
08/12/2014
1422 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00