İstanbul Üniversitesi
http://insanhaklari.istanbul.edu.tr/?p=6422
Export date: Tue May 21 7:09:53 2019 / +0000 GMT

Linkler

Ulusalüstü Örgütler


Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Konseyi Avrupa Konseyi

Amerikan Devletleri ÖrgütüAfrika Birliği

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

 

Hükümetler Dışı Örgütler


Uluslararası Af ÖrgütüHuman Rights Watch

 

United Nations, Related Organizations and Courts
Birleşmiş Milletler, İlgili Örgütler ve Mahkemeler
United Nations Home Page
Birleşmiş Milletler Ana Sayfası
United Nations Treaty Database
Birleşmiş Milletler Antlaşmaları Bilgi Bankası
United Nations Economic and Social Council
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey
United Nations Children's Fund
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
(UNICEF)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO)
UN High Commission for Refugees
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(UNHCR)
United Nations High Commissioner for Human Rights
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
(UNHCR)
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi (CEDAW)
International Labour Organization
Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO)
World Health Organization
Dünya Sağlık Örgütü
(WHO)
International Court Of Justice
Uluslararası Adalet Divanı
International Criminal Court
Uluslararası Ceza Mahkemesi
International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia
Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi
International Criminal Tribunal For Rwanda
Ruanda İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi
EUROPE - AVRUPA
Council of Europe
Avrupa Konseyi
Commissioner of Human Rights
İnsan Haklar Komiserliği
Council of Europe Anti-Torture Committee
Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi
European Court of Human Rights
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
European Union
Avrupa Birliği
European Court of Justice
Avrupa Adalet Divanı
AMERICA - AMERİKA
Organization of American States
Amerikan Devletleri Örgütü
Inter-American Commission onHuman Rights
Amerikan İnsan Hakları Komisyonu
Inter-American Court of Human Rights
Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi
AFRICA - AFRİKA
African Union
Afrika Birliği
African Commission on Human and Peoples' Rights
Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu
 African Court on Human and Peoples' Rights
Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi

 

 
Post date: 2014-12-04 15:24:48
Post date GMT: 2014-12-04 13:24:48

Post modified date: 2014-12-04 15:40:53
Post modified date GMT: 2014-12-04 13:40:53

Export date: Tue May 21 7:09:53 2019 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://insanhaklari.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com