This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://insanhaklari.istanbul.edu.tr ]
Export date: Tue May 21 6:40:28 2019 / +0000 GMT

LinklerUlusalüstü Örgütler

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Konseyi Avrupa Konseyi

Amerikan Devletleri ÖrgütüAfrika Birliği

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

 

Hükümetler Dışı Örgütler

Uluslararası Af ÖrgütüHuman Rights Watch

 

United Nations, Related Organizations and Courts

Birleşmiş Milletler, İlgili Örgütler ve Mahkemeler

United Nations Home Page

Birleşmiş Milletler Ana Sayfası

United Nations Treaty Database

Birleşmiş Milletler Antlaşmaları Bilgi Bankası

United Nations Economic and Social Council

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey

United Nations Children's Fund

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

(UNICEF)

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü

(UNESCO)

UN High Commission for Refugees

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

(UNHCR)

United Nations High Commissioner for Human Rights

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği

(UNHCR)

Committee on the Elimination of Discrimination against Women

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi (CEDAW)

International Labour Organization

Uluslararası Çalışma Örgütü

(ILO)

World Health Organization

Dünya Sağlık Örgütü

(WHO)

International Court Of Justice

Uluslararası Adalet Divanı

International Criminal Court

Uluslararası Ceza Mahkemesi

International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia

Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi

International Criminal Tribunal For Rwanda

Ruanda İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi

EUROPE - AVRUPA
Council of Europe

Avrupa Konseyi

Commissioner of Human Rights

İnsan Haklar Komiserliği

Council of Europe Anti-Torture Committee

Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi

European Court of Human Rights

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

European Union

Avrupa Birliği

European Court of Justice

Avrupa Adalet Divanı

AMERICA - AMERİKA
Organization of American States

Amerikan Devletleri Örgütü

Inter-American Commission onHuman Rights

Amerikan İnsan Hakları Komisyonu

Inter-American Court of Human Rights

Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi

AFRICA - AFRİKA
African Union

Afrika Birliği

African Commission on Human and Peoples' Rights

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu

 African Court on Human and Peoples' Rights

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi

 

 

 

 


Post date: 2014-12-04 15:24:48
Post date GMT: 2014-12-04 13:24:48
Post modified date: 2014-12-04 15:40:53
Post modified date GMT: 2014-12-04 13:40:53

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com